Peter Moerkens Coaching & Training

Leading Edge Science

Er is al veel onderzoek gedaan naar kwantummechanica en het kwantumveld. Dr. Joe Dispenza gaat in onderstaande video langs de historie van natuurkunde en komt tot de conclusie dat hij zelf eerst neurowetenschappen moest studeren om zoveel mogelijk te begrijpen hoe het mechanisme in elkaar zit tussen ons lichaam, ons brein en onze geest. Die moeilijk grijpbare anti-materie die hoofdzakelijk onze acties aanstuurt: ons bewustzijn. En vooral: ons grotendeels onbewust handelen dat onze realiteit bepaalt. Maar dit kunnen we dus veranderen!

Dr. Joe Dispenza lecture

En hier nog een van de vele interessante presentaties/interviews die van hem te vinden zijn:

Dr. Joe Dispenza Power of Thought

Reconnective Healing
Een krachtige relatief nieuwe manier om contact te leggen met het veld is Reconnective Healing

Wat is het?
“Reconnective Healing is the new Energy, Light and Information of our planet. It’s a highly evolved form of energy interaction that continues to advance our health, balance, and quality of life progress with infinite freedom and expanded consciousness. It promotes our ability to heal ourselves and impact the lives of others. Recognized by today’s science as the Reconnective Healing frequencies, Reconnective Healing is comprised of this new, all-inclusive spectrum of energy, light and information. These vibrational frequencies encompass the energy systems and benefits of all energy healing techniques, yet are accessible without complicated steps, procedures or rituals… and can be learned by everyone.”

Er is veel onderzoek naar gedaan. Via deze link kom je op de officiële site: Reconnective Healing and Science