Peter Moerkens Coaching & Training

Zero Point Field

Onderstaand artikel, geschreven door Tijn Touber voor Salt Magazine in 2009, illustreert heel mooi waar het om gaat. Hij benoemt daarbij diverse onderzoeken die bewezen hebben dat dit veld van licht, informatie en frequenties, bestaat. En dat wij daar onlosmakelijk onderdeel van uitmaken. Wij staan met elkaar en elk levend wezen in verbinding. Afstemmen op dit Zero Point Field brengt je dichter bij je bewustzijn en activeert je creatieve geest en de helende werking in je lichaam.

Afstemmen op het veld van alle mogelijkheden

John Lennon ligt op de bank naar het plafond te staren, onbereikbaar voor zijn omgeving. Zijn vrouw Cynthia is het van hem gewend. Ze weet dat het geen zin heeft om nu tegen hem te praten of zijn aandacht te trekken. John verkeert in andere sferen. Ze weet ook dat hij snel genoeg terug zal keren op aarde. Ineens zal hij opspringen, naar de piano rennen en een prachtig nieuw nummer schrijven. Hoewel, schrijven… het lijkt er meer op dat John de song krijgt gedicteerd. Het lijkt wel alsof die mooie teksten en melodieën hem worden aangereikt op de momenten dat hij voor haar niet bereikbaar is.

Ook van Mozart is bekend dat hij deze gave bezat. Het razende tempo waarmee hij componeerde en de vrijwel foutloze composities die hij neerpende, doen vermoeden dat Mozart niet zozeer componeerde, maar vooral goed luisterde. ‘Alle muziek is er al,’ schreef hij in een brief aan zijn vader, ‘het moet alleen nog worden opgeschreven.’ Ook de grote Italiaanse kunstenaar Michelangelo ‘zag’ zijn beelden al voordat ze er waren: ‘Het beeld zit al in het marmer,’ zei hij. ‘Ik hoef het er alleen maar uit te halen.’
Lennon en Mozart mogen misschien genieën zijn geweest die in staat waren de ‘muziek der sferen’ op te vangen, uniek zijn zij niet. Het overkomt ons allemaal dat we plotseling, vaak op de momenten dat we het niet verwachten, een geniale inval hebben of ineens een oplossing zien voor een probleem waar we al lang mee worstelen. Eureka!
Er zijn mensen die er hun beroep (of roeping) van hebben gemaakt om geniale inzichten en geïnspireerde kunst van boven te ‘downloaden’. De helaas te vroeg overleden zanger, dichter, schilder, cabaretier, schrijver en componist Bram Vermeulen maakte er een sport van om af te stemmen op hogere sferen als hij inspiratie nodig had. ‘Nadenken is twijfelen’ was zijn motto. Liever maakte hij zijn geest stil zodat hij zich kon openstellen voor de wijsheid, schoonheid en inspiratie die hem binnenvielen.


Het Zero Point Field
Klinkt dat vaag of zweverig? Wetenschappers vinden van niet. Sinds het zogenaamde Zero Point Field begin vorige eeuw werd ontdekt, weten ook zij dat er achter de ogenschijnlijke realiteit die wij met onze fysieke zintuigen kunnen waarnemen een gigantisch veld ligt verborgen waarin alle informatie van alle tijden zou liggen opgeslagen. Een soort bibliotheek van de schepping waar iedereen in principe een lidmaatschap van heeft, maar waar vrijwel niemand gebruik van maakt. Sinds het boek The Field van onderzoeksjournalist Lynne McTaggart in 2001 verscheen zijn er steeds meer mensen bewust geworden van de mogelijkheden van dit kwantumveld.

McTaggart schrijft: ‘Onderzoekers ontdekken dat het Zero Point Field de blauwdruk bevat van ons bestaan. Alles en iedereen is met elkaar verbonden door middel van dit veld waarin alle informatie van alle tijden zou zijn opgeslagen. Uiteindelijk kun je alles – van mensen tot materie – terugvoeren op een verzameling van elektrische ladingen die voortdurend in contact staan met deze oneindige zee van energie. Onze interactie met dit veld bepaalt wie wij zijn, worden en waren. Het veld is de alfa en omega van ons bestaan.’ Albert Einstein is het met haar eens: ‘Het veld is de enige realiteit.’

Voor wetenschappers is de ontdekking van het veld relatief nieuw. Mystici, yogi’s, monniken en zieners spreken echter al vele duizenden jaren over deze goddelijke waarin wonderen de gewoonste zaak van de wereld zijn. Door de eeuwen heen heeft deze dimensie alle mogelijke namen gekregen: akashaveld, subtiele regionen, astrale wereld, God, Brahmand, Universum, Eenheid… Psychiater Carl Gustav Jung sprak van een collectief onderbewustzijn, bioloog Rupert Sheldrake spreekt over morfogenetische velden en natuurkundigen spreken nu van kwantumveld, kwantumpotentieel, informatieveld, veld van alle mogelijkheden of Zero Point Field.

Blauwdruk van de schepping
Een van de wetenschappers die al vroeg inzag dat de ontdekking van dit veld wel eens de ontbrekende schakel zou kunnen zijn voor ons begrip van het universum, is de Hongaarse systeemdeskundige Ervin Laszlo. In zijn boek The Creative Cosmos uit 1993 schrijft hij dat dit veld een informatiedrager is: ‘Het is de oorsprong van geest en materie – de blauwdruk van het universum. Zelfs onze eigen herinneringen liggen niet in onze hersenen opgeslagen, maar liggen als holografische informatie opgeslagen in dit veld. Onze hersenen zijn vooral ontvangers en verwerkers van deze informatie. Wanneer zij resoneren met bepaalde frequenties krijgen zij toegang tot die specifieke informatie.’ Om beter te begrijpen hoe dit informatieveld precies werkt en hoe wij daarmee kunnen resoneren, deed de Amerikaanse bioloog Paul Pietsch van de universiteit van Indiana een nogal wreed experiment. Hij leerde salamanders bepaalde gedragingen en takelde vervolgens hun hersenen zodanig toe (onder meer door ze door een worstmolen te halen) dat hun herinnering vernietigd zou moeten zijn en plaatste ze daarna terug in hun kop. Wat bleek? Na verloop van tijd vertoonden de salamanders opnieuw het aangeleerde gedrag. Ofwel: de hersenen waren kapot, maar de herinnering leefde voort. Ook Pietsch komt tot de conclusie dat herinneringen niet in de hersenen liggen opgeslagen, maar in het informatieveld en dat de salamanders blijkbaar in staat waren om deze herinnering ‘op te halen’ door er op af te stemmen.
Neuro-anatoom Harold Burr van de universiteit van Yale ontdekte dat ieder organisme – van cellen tot planten en van dieren tot mensen – afstemt op de informatievelden die bij de specifieke soort horen om te ‘weten’ hoe zij zich moeten ontwikkelen. Ook hij experimenteerde met salamanders en zag dat babysalamanders al een lichtveld om zich heen hebben dat de vorm heeft van een volwassen exemplaar. Deze ‘blauwdruk’ bleek zelfs rondom een onbevrucht ei al aanwezig te zijn. Ook bij zaadjes van planten zag Burr lichtvelden in de vorm van de volwassen plant. Deze velden kunnen verklaren waarom je bij bepaalde dieren (salamanders, onder andere) een poot, kaak of zelfs de lens van het oog kunt amputeren en dat dit lichaamsdeel vervolgens weer aangroeit.
Ook bij mensen komen dit soort lichtvelden voor, al is het (nog) niet mogelijk om een lichaamsdeel weer aan te laten groeien. Maar ‘fantoompijn’ is een bekend fenomeen. Mensen bij wie een lichaamsdeel is geamputeerd, hebben vaak nog lang ‘gevoel’ in dat lichaamsdeel. Ze hebben bijvoorbeeld jeuk of pijn. Theoretisch zou het ook voor ons mogelijk moeten zijn om af te stemmen op de blauwdruk zodat een ziek of ontbrekend lichaamsdeel weer kan herstellen/aangroeien.
Hoe effectief het is om op specifieke informatie af te stemmen, blijkt uit onderzoek van psychologe Ellen Langer van de universiteit van Harvard. Zij had een groep van mensen boven de zeventig naar een afgelegen plek gebracht waar een omgeving was geschapen die een exacte replica was van het jaar 1959. De meubels waren erop afgestemd, ze kregen films uit 1959 te zien en zelfs de kranten en tijdschriften die ze ontvingen, waren uit die tijd. Binnen een week was er in de feitelijke symptomen van veroudering van deze groep mensen een ommekeer te zien. Hun vingergewrichten werden beweeglijker en hun gezichtsvermogen werd beter. Omdat de deelnemers, zo concludeerde Langer, dezelfde mentale informatie kregen als in 1959, begon hun lichaam zich weer aan te passen aan de fysieke toestand van destijds. Het leek erop dat de zeventigers contact hadden gemaakt met hun eigen energetische blauwdruk uit 1959 en dat hun lichaam zich hiernaar had gevoegd.

Afstemmen op gezondheid
De Duitse arts Frits-Albert Popp komt na intensief onderzoek tot de conclusie dat een organisme alleen gezond kan zijn als het voortdurend in contact staat met het informatieveld. Hij liet als eerste een instrument bouwen dat in staat is fotonen (lichtdragers) te meten en deze zelfs één voor één te tellen. Popp komt tot de conclusie dat ieder levend organisme voortdurend met het Zero Point Field communiceert om af te stemmen op de collectieve blauwdruk van gezondheid van de specifieke soort. Popp ontdekte dat bij zieke mensen niet alleen de innerlijke communicatie is verstoord, maar ook de communicatie met het Zero Point Field. Zieke mensen bleken te weinig of juist te veel licht uit te zenden. Hun licht ging letterlijk uit of werd uit hen gezogen.
Verschillende onderzoeken naar hartpatiënten geven ook aan, dat het gevoel van afgescheiden te zijn – van jezelf, de gemeenschap en je spiritualiteit – meer nog dan lichamelijke condities, zoals hoog cholesterol, een van de grootste oorzaken van de ziekte is. Onderzoek naar mensen die lang leven toont aan dat zij niet alleen geloven in een hoger spiritueel wezen, maar zich ook het sterkst deel van de gemeenschap voelen.
Als afstemmen op de ‘gezonde’ holografische informatie in het Zero Point Field inderdaad tot gezondheid leidt, is het dan mogelijk jezelf en anderen van ernstige ziekten te genezen? In de jaren zestig had bioloog 
Bernard Grad van McGill University in Montreal hier al mee geëxperimenteerd. Hij was begonnen met planten. Zijn onderzoek liet zien dat water dat was ‘ingestraald’ door helers een positief effect had op de groei van zaden. Grad kon aantonen dat de moleculaire structuur van ‘ingestraald’ water werkelijk veranderde, te vergelijken met het effect van magneten. Wat hij ook meette, is dat zaden die werden gevoed door water dat was ‘ingestraald’ door depressieve mensen niet goed gedijden.
Ook het beroemde experiment van dokter 
Randolph Byrd uit 1988, waarbij voor de helft van de vierhonderd hartpatiënten van zijn afdeling werd gebeden, liet zien dat gericht bewustzijn effect heeft op gezondheid. De patiënten waren op willekeurige wijze dubbelblind in twee groepen verdeeld, wat betekent dat noch de patiënten, noch de artsen, noch de verpleegsters wisten tot welke groep deze patiënten behoorden. Katholieke of protestantse gebedsgroepen van vijf tot zeven personen, die in verschillende steden van de Verenigde Staten bijeenkwamen, richtten elke dag hun gebed tot iemand wiens naam en lichamelijke conditie zij kenden. De patiënten van de tweede controlegroep hadden niemand die voor hen bad. De mensen voor wie werd gebeden, waren er na verloop van tijd significant beter aan toe: ze hadden vijf keer minder antibiotica nodig, drie keer minder last van longoedeem, niemand had behoefte aan intubatie als hulp bij het ademhalen, terwijl twaalf personen van de controlegroep dat wel nodig hadden.

Luisteren is de sleutel
Elisabeth Targ was echter niet overtuigd. Als orthodox psychiater schoot zij een aantal gaten in Byrds experiment. Zo had Byrd vooraf de mentale gesteldheid van beide groepen niet in ogenschouw genomen. Zij besloot een programma op te zetten dat effecten van andere factoren zou uitsluiten. Zij deed er maanden over om het protocol te ontwerpen. Uiteindelijk meette zij het effect van veertig verschillende helers op aidspatiënten. De resultaten waren niet mis te verstaan: wat voor vorm van heling ook werd gebruikt, de helers leverden op afstand een enorme bijdrage aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de patiënten.
Targ ontdekte dat het niet uitmaakte welke methode de helers gebruikten, zolang de intentie was om de patiënt te helen. Of het nu Jezus, Spiderman of grootmoeder was die werd aangeroepen – voor het effect maakte het niet uit. Wat alle helers wél gemeenschappelijk hadden, was hun vermogen om ‘niet in de weg te staan’. Zij gaven zich over aan een helende kracht, alsof zij een deur openden en iets dat groter was dan henzelf toelieten.
Of je dat ‘iets’ nu God, Allah, Universele Intelligentie of Zero Point Field noemt, maakt niet uit. Waar het om gaat, is dat het mogelijk is toegang te krijgen tot deze inspirerende intelligentie en dat ieder van ons in staat is om meer geïnspireerd, magisch en moeiteloos te leven dan we nu doen. De sleutel tot het veld is: leren luisteren. Om te kunnen ontvangen, moet je open staan, ‘aan’ staan, luisteren. In deze tijd kan de mensheid wel wat frisse en geniale inzichten gebruiken, omdat – zoals Einstein al zei – problemen niet kunnen worden opgelost door hetzelfde denken te gebruiken waaruit die problemen zijn ontstaan. Het is de hoogste tijd om stil te worden en te luisteren. De Duitse auteur van Nada Brahma – De Wereld is Geluid Joachim M. Behrendt is er bijzonder stellig over: ‘De nieuwe mens zal een luisterende mens zijn, of niet zijn.’
Shhhh….

Van de redactie van Salt Magazine: Tijn Touber is auteur, componist en meditatieleraar. Hij haalt zijn ideeën uit het veld en geeft een Spoedcursus Verlichting. Meer informatie: www.tijntouber.com

23 januari 2009 – Salt Magazine – Gezondheid